Standpunt KAA Gent inzake de mediarechten

Standpunt KAA Gent inzake de mediarechten

Op de algemene vergadering van de Pro League van 12 februari ll. heeft KAA Gent met betrekking tot het collectief commercialiseren van de mediarechten van de voetbalclubs uit 1A en 1B voor de periode 2020-2025 negatief gestemd voor de toewijzing van deze rechten in exclusiviteit aan Eleven Sports. 

KAA Gent deed dit vanuit de opinie dat het aspect exclusiviteit ondergewaardeerd werd in de bieding. 

Deze negatieve stem vond mede haar oorsprong in het aanvoelen van een gebrek  aan duidelijke antwoorden op de vragen van onze club tijdens het debat op de algemene vergadering met betrekking tot de toewijzing van de mediarechten.

Het is in deze omstandigheden dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Pro League, samen met een delegatie, KAA Gent heeft uitgenodigd voor een verhelderend gesprek. 

KAA Gent vindt het ook terecht en aangewezen dat er in dergelijke situaties een gesprek plaatsvindt, vooraleer juridische stappen worden overwogen. 

De op vandaag gevoerde besprekingen waren positief en verhelderend. Bovendien heeft de voorzitter van de Pro League zich geëngageerd om het proces verder kort op te volgen en beschikbaar te blijven voor eventuele vragen van de clubs. 

Maar om elk misverstand in de perceptie uit te sluiten wenst KAA Gent te beklemtonen dat zij zich bij het collectief aansluit hoofdzakelijk vanuit de overtuiging dat onderlinge solidariteit nodig en noodzakelijk is. 

KAA Gent bevestigt dat deze beslissing tot participatie aan de solidariteit deel uitmaakt van het DNA van de club.